Menu

Alt Islatma ve Depresyon

Alt ıslatma, insanlarda, her yaşta rastlanabilen bir problemdir. Tıbbi ya da psikolojik nedenlerden kaynaklandığı bilinen alt ıslatma için tedavi mümkündür. Tedavinin yapılması son derece önemlidir çünkü bu durum bireyi psikolojik bakımdan olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, kişinin sosyal yaşamına da etkisini göstermektedir. Bu nedenle, alt ıslatma

Korkunun Alt Islatmaya Etkisi

Tıp literatüründe enüzeris olarak tanımlanan ve halk arasında alt ıslatma ya da yatak ıslatma olarak geçen sağlık problemi çocuklarda yaygındır. Alt ıslatma problemi, başta çocuklar olmak üzere hemen her yaşta insanda görülebilmektedir. Alt ıslatma sorununun birçok nedeni bulunabilmektedir. Alt ıslatma sorunu için, önce neden

Alt Islatma ve Hipnoz

Alt ıslatma, çocukların 4 yaşı itibari ile kuru kalmaları gerektiği zamanlarda, gündüz ya da gece idrarlarını kaçırma problemi olarak tanımlanmaktadır. Alt ıslatma için kesin bir neden belirtilememektedir ancak mesane küçüklüğü ve işeme sisteminin gelişmemiş olması gibi sebepler bulunmaktadır. Bunlar fiziksel kökenli sebeplerken, bunların yanı

Ağır Kaldırma Alt Islatmaya Neden Olur Mu?

Alt ıslatma, 4 yaşından sonra aslında kuru kalması gereken çocuklarının çeşitli psikolojik ya da fiziksel durumların neden olmasıyla gece ya da gündüzleri altını ıslatması olarak tanımlanan bir problemdir. Çoğu zaman 4 yaşından sonraki çocuklarda görülse de, yetişkinlerde de görülebilmektedir. Ancak, 5 yaşındaki çocuklarda yaygındır.

Alt Islatma Nedeni: Kıskançlık

Alt ıslatma, çocuklarda yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Bu problem, insanlarda her yaşta görülebilse de özellikle çocuklarda görülmektedir. Hastalığın fiziksel ya da psikolojik nedenleri olabilmektedir. Psikolojik nedenleri arasında, depresyon, kıskançlık, aile baskısı, ruhsal gerginlik yer almaktadır. Fiziksel nedenleri ise mesane, böbrek problemleri ve diyabet